jokes4all.net

Ethiopia jokes

1 joke about ethiopia


Where is the world's fastest chicken from?

Ethiopia!

7     0